Algemene voorwaarden

OVERZICHT Deze website wordt beheerd door Random Shirt. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Random Shirt. Random Shirt biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site aan u, de gebruiker, beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier vermeld staan, accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u een verbintenis aan met onze “Service” en stemt u in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidslijnen die hierin vermeld staan en/of beschikbaar zijn via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website betreedt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag u de website niet betreden of enige diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden te updaten, wijzigen of vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarige leeftijd heeft in uw staat of provincie van verblijf en u ons uw toestemming heeft gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel noch mag u, in het gebruik van de Service, enige wetten in uw jurisdictie overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren aan iedereen. U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), onversleuteld kan worden overgedragen en betrokken kan zijn bij (a) transmissies over diverse netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld overgedragen over netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website waar de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De kopjes gebruikt in deze overeenkomst zijn enkel voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE We zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar is op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd op of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder te raadplegen bij primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Elk beroep op het materiaal op deze site is op uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen voor uw referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om enige informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te stoppen. We zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, schorsing of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online via de website beschikbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn alleen onderhevig aan retour of ruil volgens ons Retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken aan enige persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht op een case-by-case basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van enige producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar ons eigen goeddunken. We garanderen niet dat de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheden die per persoon, per huishouden of per bestelling zijn gekocht, beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u te informeren door contact op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd gedaan. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, gelieve ons Retourbeleid te raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN We kunnen u toegang bieden tot hulpmiddelen van derden waarover we noch toezicht houden noch enige controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortkomt uit of gerelateerd is aan uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden. Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die via de site worden aangeboden, is geheel op uw eigen risico en naar eigen goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waarop hulpmiddelen worden aangeboden door de relevante aanbieder(s) van derden. We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet met ons zijn verbonden. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transacties die zijn gemaakt in verband met websites van derden. Gelieve zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij te bekijken en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen gericht te worden aan de derde partij.


SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) stuurt of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaren'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, uw commentaren mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op elke andere manier gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) enige commentaren vertrouwelijk te behandelen; (2) vergoeding te betalen voor enige commentaren; of (3) te reageren op enige commentaren. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud die wij naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen of deze Servicevoorwaarden, monitoren, bewerken of verwijderen. U stemt ermee in dat uw commentaren geen recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Verder gaat u ermee akkoord dat uw commentaren geen lasterlijk of anderszins onwettig, misbruikend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enige computer virus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of enige gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van enige commentaren. U bent zelf verantwoordelijk voor de commentaren die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige commentaren geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op enige gerelateerde website op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op enige gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op enige gerelateerde website, moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op enige gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIKEN Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen aan te moedigen om deel te nemen aan of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregelgevingen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of die van anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, lasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type van kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Service of van enige gerelateerde website, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te phishen, pharmen, voorwenden, te spideren, te crawlen of te schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of enige gerelateerde website, andere websites of het internet te omzeilen of te verstoren. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of enige gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID We garanderen, vertegenwoordigen of beweren niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen om te gebruiken, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik aangeboden, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal Random Shirt, onze directeuren, functionarissen, werknemers, affiliates, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige vergelijkbare schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van enige van de service of enige producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim op enigerlei wijze gerelateerd aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, overgedragen of op andere wijze beschikbaar gemaakt via de service, zelfs indien van hun mogelijkheid op de hoogte gesteld. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximaal door de wet toegestane omvang.


SECTIE 14 - VRIJWARING U gaat ermee akkoord Random Shirt en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij vanwege of als gevolg van uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SPLITBAARHEID In het geval dat enige bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan. Deze Servicevoorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te informeren dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als wij naar ons eigen oordeel vaststellen dat u hebt gefaald, of wij vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan enige term of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) aan u ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons zal niet worden opgevat als een afstand van dat recht of die bepaling. Deze Servicevoorwaarden en eventuele beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN U kunt op elk moment de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent de acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE Vragen over de Servicevoorwaarden dienen aan ons gestuurd te worden via info@randomshirt.nl